AARO FÖR KOMMUNER – MED KOMMUN BAS 13

Koncernredovisning, konsolidering och rapportering för offentlig verksamhet