NYHETER

Portaler, dialoger & annat

Undersökningsportaler, rapportportaler, medborgardialoger och mobbingportaler är något av vår specialitet.

Vi strävar mot att erbjuda våra kunder en skräddarsydd portal för varje typ av ändamål. Med en portal kan du:

  • Öka svarsfrekvenser vid undersökningar.
  • Distribuera ut rapporter på ett smidigt sätt.
  • Aktivera en hel region
Läs mer »

Undersökningar, mätningar & analyser

Aaro Solutions konsulter har en bred erfarenhet av att utföra undersökningar så som:

  • NMI (Nöjd Medarbetare Index)
  • NKI (Nöjd Kund Index)
  • Effektmätningar
  • Analyser och genomlysningar av verksamheter

Vårt mål är att alltid leverera ett grundligt analyserat resultat som blir underlag för beslut eller stöd för …

Läs mer »

Ett kraftigt kommunalt redovisningssystem

AARO (version AARO18) för kommuner är designat för att möta de omfattande rapporterings- och uppföljningsbehov som kommuner idag står inför.

Koncernredovisningssystemet är utvecklat av vårt moderbolag Aaro Systems. Tack vare den höga prestandan konsoliderar AARO enorma mängder data i realtid utan fördröjning. Det innebär att …

Läs mer »