Ett kraftigt kommunalt redovisningssystem

AARO (version AARO18) för kommuner är designat för att möta de omfattande rapporterings- och uppföljningsbehov som kommuner idag står inför.

Koncernredovisningssystemet är utvecklat av vårt moderbolag Aaro Systems. Tack vare den höga prestandan konsoliderar AARO enorma mängder data i realtid utan fördröjning. Det innebär att AARO ständigt håller dig uppdaterad på kommunkoncernnivå och låter dig se alla kommunala bolag samt förvaltningar på ett enkelt och snyggt sätt.

AARO för kommuner kommer med Kommun BAS 13 för en enklare implementering av verktyget.