Undersökningar, mätningar & analyser

Aaro Solutions konsulter har en bred erfarenhet av att utföra undersökningar så som:

  • NMI (Nöjd Medarbetare Index)
  • NKI (Nöjd Kund Index)
  • Effektmätningar
  • Analyser och genomlysningar av verksamheter

Vårt mål är att alltid leverera ett grundligt analyserat resultat som blir underlag för beslut eller stöd för processer.

Ps. Du som redan är licenskund hos Aaro Systems (se mer under kontakt), får dessutom 10 % rabatt på din undersökning!