Portaler, dialoger & annat

Undersökningsportaler, rapportportaler, medborgardialoger och mobbingportaler är något av vår specialitet.

Vi strävar mot att erbjuda våra kunder en skräddarsydd portal för varje typ av ändamål. Med en portal kan du:

  • Öka svarsfrekvenser vid undersökningar.
  • Distribuera ut rapporter på ett smidigt sätt.
  • Aktivera en hel region i en diskussion
  • Skapa trygghet på arbetsplatsen genom en fullständigt anonym ”whistleblower”-portal.