Addnode Group AB

”Vi började med ett grund-rapportpaket uppsatt för att hantera det primära i koncernredovisning. Då systemet är enkelt att underhålla och utveckla har vi löpande byggt på med egna formulär och rapporter.

Idag tar ett ”normalt” månadsbokslut inklusive avstämning ca 4 timmar. Därefter hämtas hela den operativa rapporteringen ut till Excel på några minuter och man kan lägga tiden på att analysera utfallet och kommentarer.”

Ronny Gustavsson, Senior Group Controller, Addnode Group AB