ÅF

”Med AARO har det blivit ett enormt lyft, och det är ett av de viktigaste systemen vi har för ekonomisk uppföljning på global nivå inom ÅF. Förutom den legala rapporteringen tar vi in väldigt mycket operativ information, som i tidigare system inte var möjligt.

Med kombinationen legalt och operativt har vi fullständig transparens och möjlighet att bryta ner koncerntotalen till lägsta operativa nivå, så AARO är ett jättebra verktyg för hela organisationen.”

Kerstin Salmén, Manager Group Accounting and Reporting, ÅF AB