Ahlmarks

Ahlmarks logotype

”Några saker som vi tycker är bra med AARO är att det är ett kraftfullt konsolideringsverktyg med minimal väntetid. I AARO:s webklient kan man enkelt samla information som t.ex. rapporteringstidpunkter och ekonomihandbok. Informationen blir därmed lättillgänglig för ekonomerna på våra dotterbolag.

Att AARO är så pass flexibelt att det går att anpassa till respektive verksamhet genom att ha flera rapportpaket i samma period, passar oss väldigt bra. Vi har också mycket bra användning av Drilldown, som gör att vi kan analysera alla poster ned till minsta beståndsdel.

Sist men inte minst anser vi att konsulterna har en väldigt bra kunskap inom koncernredovisning, vilket flera gånger gett oss bättre kvalitet vid t.ex. uppgradering. Man kan passa på att rätta sådant som inte har blivit rätt tidigare. AARO är också lätt att installera och starta upp när man har nya medarbetare eller när man själv byter dator.”

Ulrica Frykemo, Redovisningschef, Ahlmarks