B&B Tools

B&B Tools logotype

”Analysen av koncernens årsbokslut går smidigare nu när vi har AARO till hjälp. Att det går att vrida och vända på informationen när man sitter mitt i årsbokslutet gör allting så mycket enklare.”

Anna Sundberg, Group Controller, B&B Tools