Coor

”Med AARO känner vi oss alltid trygga. Vi har en snabb och smidig bokslutsprocess och AARO är uppe och snurrar 24/7, även vid systemunderhåll. Sedan införandet av AARO har vi kapat ledtider. Idag är vårt koncernbokslut avstämt och klart på 3-4 timmar mot tidigare 2-3 dagar. Det är dyrbar tid som vi idag istället kan lägga på analys.

Att jag ser hela koncernen konsoliderad och eliminerad ner till lägsta uppföljningsnivå, på ett ställe, och att det aldrig är några differenser mellan den legala och operationella rapporteringen och uppföljningen är nog det jag gillar bäst med AARO. Det är ett komplett standardsystem som dessutom gick att anpassa efter våra krav och önskemål.”

Andreas Engdahl, Head of Business Control, Coor Service Management