Följ oss på Twitter och LinkedIn
Ring oss på 08 - 040-692 23 00
» Till Aaro Systems

Våra lösningar

Vi gör det effektivare och smidigare för offentlig verksamhet och biståndsorganisationer att utföra sin redovisning och uppföljning, genom att erbjuda koncernredovisningssystemet AARO för kommuner.

AARO för kommuner är ett Corporate Performance Management-system (CPM) som är enklare, snabbare och mer transparent än andra produkter på marknaden. Systemet tillhandahålls i en version speciellt utformad för kommuner och organisationer. Med systemet kan bokslutsprocessen förenklas och effektiviseras och manuella arbetsmoment rationaliseras till ett minimum.

Som komplement erbjuder vi även konsulttjänster så som undersökningar, effektmätningar och skapande av medborgarportaler, samt genomför analyser och genomsyn av offentliga verksamheter.

Ett kraftigt kommunalt redovisningssystem

AARO (version AARO18) för kommuner är designat för att möta de omfattande rapporterings- och uppföljningsbehov som kommuner idag står inför.

Koncernredovisningssystemet är utvecklat av vårt moderbolag Aaro Systems. Tack vare den höga prestandan konsoliderar AARO enorma mängder data i realtid utan fördröjning. Det innebär att AARO ständigt håller dig uppdaterad på kommunkoncernnivå och låter dig se alla kommunala bolag samt förvaltningar på ett enkelt och snyggt sätt.

AARO för kommuner kommer med Kommun BAS 13 för en enklare implementering av verktyget.

Undersökningar, mätningar & analyser

Aaro Solutions konsulter har en bred erfarenhet av att utföra undersökningar så som:

  • NMI (Nöjd Medarbetare Index)
  • NKI (Nöjd Kund Index)
  • Effektmätningar
  • Analyser och genomlysningar av verksamheter

Vårt mål är att alltid leverera ett grundligt analyserat resultat som blir underlag för beslut eller stöd för processer.

Ps. Du som redan är licenskund hos Aaro Systems (se mer under kontakt), får dessutom 10 % rabatt på din undersökning!

Portaler, dialoger & annat

Undersökningsportaler, rapportportaler, medborgardialoger och mobbingportaler är något av vår specialitet.

Vi strävar mot att erbjuda våra kunder en skräddarsydd portal för varje typ av ändamål. Med en portal kan du:

  • Öka svarsfrekvenser vid undersökningar.
  • Distribuera ut rapporter på ett smidigt sätt.
  • Aktivera en hel region i en diskussion
  • Skapa trygghet på arbetsplatsen genom en fullständigt anonym ”whistleblower”-portal.